Usuaris

Amfitrió del projecte

És el perfil per a les Administracions locals i/o empreses del sector industrial que vulguin posar en marxa nous projectes de generació renovable.

Inversor

És el perfil per a les persones i/o empreses del sector industrial que vulguin participar en la generació d’energia renovable per al seu municipi o polígon industrial.

Comerços

És el perfil reservat per els negocis que vulguin fomentar el comerç sostenible dels seus productes/serveis cobrant amb criptomoneda energètica.

Fases del cicle

1. Inversió

Els inversors financen els projectes que llança un amfitrió per generar energia neta.

2. Retorn

L’amfitrió recompensa als inversors amb Wattecos en funció de l’energia generada per cada usuari.

3. Pagament

Els inversors gasten els seus Wattecos en serveis i productes oferts pels comerços.

4. Cobrament

Els comerços acumulen Wattecos i passen comptes periòdicament amb l’Amfitrió.

5. Final

L’amfitrió abona euros als comerços en funció dels Wattecos acumulats.

1 watteco = 1€

La moneda d’Watteco manté una paritat d’1:1 amb l’euro. Això vol dir que el valor econòmic d’1 Watteco és sempre igual al d’1 euro, amb la peculiaritat que el Watteco pren valor única i exclusivament mitjançant la generació d’energia renovable. Així doncs, tot i que el valor econòmic és sempre el mateix, el Watteco també té un valor energètic que si que pot variar.

Patró energètic

Utilitzar un patró monetari basat en algun bé que sigui escàs i que tots necessitem com ho és l’energia renovable, pot ajudar a millorar les funcions clau dels diners: unitat de compte, mitjà de canvi, i dipòsit de valor. A més, pot ser una manera de fomentar les energies renovables.

Ús local

Utilitzar una moneda que circuli en espais o territoris delimitats pot ajudar a incentivar les economies locals d’aquests territoris, ja que fomenta el comerç de proximitat i, en conseqüència, models de consum més sostenibles.

Virtual i encriptada

En un món on el diner està cada vegada més virtualitzat, utilitzar una criptomoneda pot aportar seguretat a les transaccions realitzades amb aquesta moneda. A més, les transaccions amb moneda digital es poden realitzar sense necessitat d’intermediaris.

La tecnologia

Base de dades distribuïda que emmagatzema i encripta tota la informació referent a la moneda Watteco (usuaris, contractes energètics, transaccions …).
Dispositiu que compta l’energia generada per poder monetizar-la en forma de token, i que es comunica via WiFi amb els servidors de la nostra Blockchain.
Plataforma virtual a través de la qual interactuaran els usuaris, la interfície visual de la plataforma amb la qual podran gestionar la moneda digital de Watteco.